Nội dung lưu ý: Máy phiên bản mới, nâng cấp phần mềm, nâng cấp size dép xung... logo mới Viện Điện Tử 2022, Chữ ký TGĐ Trà Tiên Thảo, thêm Bộ xung cầm tay.


Tags:   

Mã an toàn*

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRÀ TIÊN THẢO