Thông báo khẩn
Kính Gửi các lãnh đạo !
GĐTTKV, NPP độc quyền, các quý đại lý,
để đảm bảo tiến độ mở thị trường theo chiều sâu và chiều rộng được song hành và liên tục, Tổng Công Ty xin thông báo tất cả các giám đốc thị trường, các npp và các quý đại lý. Tiếp tục tuyển dụng cho đủ 8 vị trí giám đốc thị trường chuẩn, và 320 đại lý cấp 1, 1600 đại lý cấp 2, 800 đại lý cấp 3 và đạo tạo họ đạt chuẩn để khai thác khách hàng và phục vụ khách hàng được tốt nhất, nhiều nhất, nhanh nhất và đạt yêu cầu nhất. Tổng công ty mới chỉ có 2 Giám Đốc Thị Trường đạt chuẩn 
1 : Đồng Chí Huệ
2: Đồng Chí Hiền
Điều kiện để đạt GĐTT chuẩn có tối thiểu 4 NPP độc quyền cấp tỉnh và doanh số đạt 39 thùng trà tiên thảo / Tháng ! 
Tags:   

Mã an toàn*

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRÀ TIÊN THẢO