1. Tây Bắc Bộ ( 6 Tỉnh ) 

2 . Đông Bắc Bộ ( 9 Tỉnh ) - Vũ Thanh Bình
3. Đồng Bằng Sông Hồng ( 10 Tỉnh ) 

4. Bắc Trung Bộ ( 6 Tỉnh ) 


5. Nam Trung Bộ ( 8 Tỉnh ) 

6. Tây Nguyên ( 5 Tỉnh ) Vương Mỹ Mỹ 

7. Miền Nam - Trần Thị Hiền 

8. Miền Tây  - Hồ Thị Kim Xuân - Nguyễn Văn Nam
Tags:   


 
 
 
 
Mã an toàn*

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRÀ TIÊN THẢO